Házirend

Házirend és látogatási szabályok

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy Ön a HAB művészeti központba (továbbiakban: Művészeti Központ) történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

A művészeti központ kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

BELÉPÉS

 • A Művészeti Központ látogatása ingyenes. Amennyiben a Művészeti Központban zártkörű rendezvény van folyamatban, munkatársaink a helyszínen adnak tájékoztatást a lehetséges látogatási időpontokról.
 • A Művészeti Központba kizárólag fertőző betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 • A MŰVÉSZETI KÖZPONTOT NEM LÁTOGATHATJÁK alkoholos befolyásoltság alatti, vagy bódult állapotban lévő személyek, illetve feltűnően ápolatlan, hiányos, vagy nem megfelelő öltözetben érkezők (pl. mezítláb, fürdőruhában, önkényuralmi jelképeket ábrázoló öltözetben vagy ezeket ábrázoló, látható helyen lévő tetoválással). Amennyiben a látogató megjelenése (hiányos öltözet, feltűnő ápolatlanság stb.) zavarja a többi látogatót, a Művészeti Központ személyzete felszólíthatja az illetőt az épület elhagyására.
 • A látogatás során tilos az épületben tartózkodók, illetve a (kül- vagy beltéri) rendezvényen résztvevők biztonságát vagy a Művészeti Központ vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 • A többi látogatót zavaró mobiltelefon használat és a hangos beszéd nem megengedett a látogatóterekben.
 • A kiállítótérben tilos a kiállítási tárgyakat rongálni, az installációkba belépni, az ablakpárkányra felülni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 • Mindenki köteles a művészeti központ helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet is.
 • Szemetelni tilos! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.
 • A Művészeti Központ területén (ideértve a kültéri rendezvények területét is) kereskedelmi (ideértve bármiféle árusítást, jegyárusítást), szolgáltatási, reklámcélú, adománygyűjtő, aláírásgyűjtő) szolgáltatás nyújtását kizárólag a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével rendelkező, a fenntartóval erre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak az engedélyben meghatározott helyen és módon.
 • Szeszesital fogyasztása a Művészeti Központ területén szigorúan tilos, és a látogatásból történő azonnali kizárást vonja maga után, kivétel a Művészeti Központ területén található kávézó! A kávézó területén kizárólag a helyben vásárolt termékek fogyaszthatók.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Nyitva tartás: A Művészeti Központ hétfőn zárva tart, kedden 13:00-18.00, szerdán 11:00-18:00, csütörtökön 11:00-20:00 péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00 óra között tart nyitva. Ettől eltérő, rendkívüli nyitva tartásunkról a www.arthab.hu honlapunkon adunk tájékoztatást.
 • Zárási rend: A Művészeti Központot az épület zárásáig kérjük elhagyni.
 • Tárlatvezetés: Tárlatvezetést kizárólag a Művészeti Központ képzett munkatársai tarthatnak.
 • Korlátozások: a tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. A belépés, illetve az (ingyenes) rendezvényen történő részvétel feltétele lehet karszalag vagy más, a létszám ellenőrzésére szolgáló eszköz használata. Amennyiben a belépők, rendezvényen résztvevők (együtt: látogatók) létszáma a megengedettet meghaladja, azon látogatók, akiket a művészeti központ munkatársa (pl. ügyeletes), illetve a biztonsági őr erre felszólít, köteles a rendezvény helyszínét elhagyni.

A Művészeti Központ csak a mindenkor hatályos Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása mellett látogatható. 

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL

 • A 14 éves kor alatti gyerekek csak nagykorú kísérővel látogathatják a művészeti központot.
 • Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedett.

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS

 • A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a Házirendben foglaltakat.
 • Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást. A gyermekcsoport vezetője felelősséggel tartozik a Házirend betartatásáért és a gyermekcsoport biztonságáért.

EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS – FOTOSZENZITÍV EPILEPSZIÁS ROHAM

 • Az emberek nagyon kis százalékánál fényvillanások, fényeffektusok epilepsziás rohamot okozhatnak. Még olyanok esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető olyan nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó fényei fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. Ezek a rohamok különböző tünetekkel járhatnak: előfordulhat szédülés, változás a látásban, szem- vagy arcizom rángás, kezek-lábak görcse vagy rángása, dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztéshez vagy rángógörcshöz is vezethetnek; ennek következménye lehet elesés, illetve tárgyakba ütközés okozta sérülés. Azonnal fejezze be a látogatást és forduljon orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek bármelyikét tapasztalja. Szülőként gondoljon erre, és kérdezze meg gyermekeit a fent említett tünetek esetleges megjelenéséről – gyermekek és tinédzserek érzékenyebbek ezekre a rohamokra a felnőtteknél. Ha Önnek vagy rokonának volt már epilepsziás rohama, konzultáljon orvosával a látogatás előtt.

AKADÁLYMENTESSÉG

A Művészeti Központ teljes területe akadálymentesített. A liftek használatával kapcsolatos segítségért, kérjük, forduljon a Művészeti Központ dolgozóihoz.

TÁRGYAK BEHOZATALA

 • A Művészeti Központ kiállítótereibe állatot fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat, anyagot tilos behozni.
 • A kiállítótermekbe olyan méretű tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat tilos bevinni. Felhívjuk figyelmüket, hogy nagyobb tárgyak – pl. roller, gördeszka, bőrönd stb. – tárolását nem tudjuk vállalni.
 • Ételt és italt a FÉNY térbe bevinni, valamint fogyasztani szigorúan tilos.
 • Tilos a Művészeti Központ épületébe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni. Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) az automata tűzriasztó rendszer elindul, esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt, a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni.
 • A Művészeti Központ területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, a megtalált tárgyakat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:59. § alapján korlátozott ideig (3 hónapig) megőrizzük.

RUHATÁRI SZEKRÉNYEK

A ruhatár önkiszolgáló, használata díjtalan (a zárrendszer kóddal működik) és kötelező. A zárva maradt szekrények a Művészeti Központ zárását követően biztonsági személyzet kíséretében kinyitásra és ürítésre kerülnek.

Kérjük, hogy szíveskedjen a ruhatárban hagyni valamennyi csomagját, bármilyen méretű hátizsákját, esernyőjét! Háton és vállon semmilyen méretű táska nem viselhető, a kis méretű női hátitáskákat is a ruhatárban kell hagyni.

Minden esetben kérjük letenni a télikabátokat, a combközépnél hosszabb fazonú kabátokat, illetve mérettől függetlenül a nedves kabátokat. Egyéb kabát kizárólag felöltve vihető be a kiállításokba (karon vagy vállon átvetve nem engedélyezett).

A ruhatárban nagyobb tárgyat — pl. kerékpárt, rollert, bőröndöt stb. — nem tudunk elhelyezni.

A fentieken kívül tilos a kiállítótérbe vinni palackot, gyermekjátékot, illetve bármit, ami a műtárgyakat és az installációk épségét veszélyezteti.

A ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért a Művészeti Központ nem vállal felelősséget!

A HÁZIREND KUTYÁVAL ÉRKEZŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI

Az ArtHAB vendégeinek zavartalan itt tartózkodása érdekében a kutyával érkező vendégek számára kötelező az alább részletezett HÁZIREND betartása.

A kutyával érkező vendég a z ArtHAB által nyújtott bármilyen szolgálatatás (Galéria, étterem, shop, fizetőszállás) igénybevétele esetén magára nézve elfogadottnak tekinti a HÁZIREND tartalmát.

Az ArtHAB képviselőjének, valamint a biztonsági őrségnek jogában áll figyelmeztetni a HÁZIREND betartására a kutyával érkező vendéget az ArtHAB-ban történő tartózkodása alatt amennyiben a vendég magatartása eltérő a HÁZIRENDTŐL.

Amennyiben a kutyával érkező vendég többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be a HÁZIREND szabályait, az ArtHAB megbízott képviselősének, illetve az Őrség tagjainak jogában áll azonnali távozásra felszólítania őt.

A kutyával érkező vendég, az ArtHAB épületébe történő belépésével magára nézve elfogadottnak tekinti, hogy a vele együtt érkező és az itt tartózkodásának időtartamában vele együtt tartózkodó kutya által okozott mindennemű kár megtérítésére köteles a károsult irányába. A megtérítendő mindennemű kárba beleértendőek a vendéggel érkező kutya által az ArtHAB-nak okozott anyagi károk, valamint vendéggel érkező kutya által más, az ArtHAB épületében tartózkodó vendégeknek, az ArtHAB-ban dolgozó munkavállalóknak, illetve a más vendéggel érkezett kutyáknak okozott károk következtében felmerülő vagyoni és nem vagyoni kárigények is.

A kutyával érkező vendég az ArtHAB épületébe történő belépésével magára nézve elfogadottnak tekinti, hogy a vele együtt érkező és az itt tartózkodásának időtartamában vele együtt tartózkodó kutyát ért sérülésekért, esetleges megbetegedéséért, elkóborlásáért az ArtHAB semmilyen módon nem vonható felelősségre.

Az ArtHAB a következő méretű és létszámú kutyákkal látogatható:

 • Kicsi: 35 cm‐nél kisebb marmagasság és / vagy 12 kg‐nál kisebb kutyák- vendégenként max 2 kutya;
 • Közepes: 40‐55 cm marmagasság és / vagy 12‐34 kg – Az épületbe csak az ArtHAB, illetve Csók Étterem eseti engedélye alapján vihető be, aktuálisan meghatározott feltételek szerint, vendégenként max 1 kutya;
 • Nagy: 55 cm marmagasság és / vagy 35 kg‐nál nagyobb kutyák – Az épületbe történő bevitele nem megengedett.

A kutyával érkező vendég köteles gondoskodni arról, hogy az ArtHAB épületében vele tartózkodó kutya ne zavarja a többi vendégének ottlétét, étkezését. Ezen belül különösen ügyelnie kell a következőkre:

 • Az ArtHAB épületében, a vendéggel érkező kutya csak pórázon vagy hordtáskában, illetve karban tartva tartózkodhat.
 • Az ArtHAB épületében található közösségi mosdókat a kutya nem használhatja, oda nem léphet be.
 • Az ArtHAB épületében üzemelő Csók Étterem konyhájába, az épületben kijelölt kiállítási területekre, az ArtHAB üzemi területeire, valamint kizárólag az ArtHAB épületében dolgozó munkavállalók részére fenntartott területekre a kutya nem léphet be.
 • Amennyiben a kutya sáros lábbal/szőrzettel érkezik, a belépést megelőzően kutyával érkező vendég feladata megtisztítani a szennyeződésektől.
 • A kutyával érkező vendégnek kötelessége feltakarítani az ArtHAB épületének teljes területén a kutya által maga után hagyott vizeletet, székletet.

Az ArtHAB épülete csak egészséges, szobatiszta kutyával, nem tüzelő szukával látogatható.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KAMERARENDSZER

A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik biztonsági őrség segítségével.

A műtárgyak és a látogatók, valamint a Művészeti Központi dolgozóinak biztonsága érdekében a Művészeti Központ egész területén videokamerás megfigyelő-, képrögzítő rendszer működik a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján. A felvételeket a Művészeti Központban kifüggesztett és a Művészeti Központ honlapján megismerhető Adatvédelmi tájékoztatónkban és a jogszabályokban meghatározott módon és ideig tároljuk. A Művészeti Központ kiemelt értékei élőerős őrzés alatt állnak.

A Művészeti Központ épületeibe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezen felvételeket, illetve az azon található személyes adatait (képmását) a Művészeti Központ – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.

A Művészeti Központ helyiségeinek befogadóképessége – a mindenkori tűzrendészeti szabályokra is figyelemmel – korlátozott, emiatt – amennyiben egyes rendezvények látogatóinak száma eléri a befogadóképesség felső határát -, az épületekbe több látogató nem léphet be („teltház”). A teltházas rendezvényekre be nem jutó látogatók kártérítési vagy más igénnyel – tekintettel arra, hogy a létszám maximálásának oka jogszerű biztonsági intézkedés – nem élhetnek.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Művészeti Központ dolgozóinak utasításait és felszólításra elhagyni az épületet.

ADATKEZELÉS

A belépők, illetve látogatók a személyes adataikat érintő adatkezelés részletes feltételeit tartalmazó Adatvédelmi Tájékoztatót a Művészeti Központ weboldalán megtekinthetik.

KÉP-, HANG- ÉS VIDEÓFELVÉTELEK

Kép-, hang- és videofelvételek készítése és felhasználása

A Művészeti Központ területén, illetve a hozzá tartozó kültéren szervezett nyilvános programokon kép-, hang-, illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeken látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A kép-, hang- illetve videofelvételekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének részletes feltételeit tartalmazó Adatvédelmi Tájékoztatót a Művészeti Központ weboldalán, illetve a rendezvényen kifüggesztve megtekinthetik.

Fényképezés, videofelvétel készítés a látogatók által magáncélú felhasználásra.

Fényképezés, videofelvétel készítése más látogatókat nem zavaró módon, a kiállítási terekben elhelyezett műalkotások tekintetében pedig kizárólag a szerzői jogi szempontból szabad felhasználásnak minősülő esetekben lehetséges. Kiállítási területen fényképezőállványt, szelfibotot használni tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi vagy egyéb haszonszerzési célú felhasználásuk kizárólag a Művészeti Központ előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Művészeti Központban készített fényképek és videófelvételek magáncélú személyes használattól eltérő felhasználása (pl. publikálás), valamint kereskedelmi forgalomba hozatala nem megengedett.

A fotózást, videókészítést a látogatóknak a szabályok betartása mellett is úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják!

DOHÁNYZÁS

Dohányzás kizárólag a Művészeti Központ kijelölt helyein engedélyezett. A Művészeti Központ teljes területére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései érvényesek.

A HÁZIREND MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő (vagy a Házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A Művészeti Központ fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó személyektől a Művészeti Központ látogatásának lehetőségét megvonja.

A Házirendet sértő látogató köteles a Művészeti Központ illetékes munkatársa vagy a biztonsági őr felhívására az épületet haladéktalanul elhagyni, ennek hiányában a biztonsági őr jogosult a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott intézkedéseket alkalmazni, és a látogatót az épületből kivezetni.

Kellemes időtöltést kívánunk és köszönjük együttműködésüket a szabályok betartásában!

Budapest, 2023. 06. 07.